Produksjon

 

               Produksjon tidligere år:

2009 (fra start 5. juni) ca        3.244.000 kWh.
Gjennomsnitt 5 første år ca        8.342.926 kWh.
Gjennomsnitt 10 første år ca        8.271.889 kWh.
2020 ca      10.251.000 kWh.
2021  ca        8.680.000 kWh.
2022  ca        9.305.000 kWh.
2023 (hittil) ca        2.371.000 kWh.
      

             

 

For inneværende år er produksjon som følger:

Januar  ca           374.000 kWh.
Februar  ca        1.168.000 kWh.
Mars (hittil) ca           829.000 kWh.
April  ca        
Mai  ca        
Juni   ca           
Juli  ca           
August  ca           
September  ca           
Oktober  ca           
November  ca           
Desember  ca           

 Vinter.
Minstevannføring min. 100 l/sek.


Fra  15. november
til  1. mai kan det brukes inntil 4,3 m3/sek.


Målehøyde i kveld: 4954.

Turbin 1 er stanset, turbin 2 går på 61 step.

Det produseres ca 650 kWh pr time.

Produksjon siste døgn: ca 18.100 kWh.

  
 
                                                                                                     Sist oppdatert 25.03.2023 22:02  

   Grafene oppdateres ved månedsslutt.

     

 

                Innvielse av bord ved demningen lørdag 9. juni 2012.

 

  

Det er stor variasjon i vannføringa gjennom året, så produksjonen varierer mye fra måned til måned.  Vi har også forskjellig krav til minstevassføring sommer og vinter.

 

 

Svært så liten vannføring, 
27. juli 2014.
Meget stor vannføring.
11. februar 2015.
12. september 2009 15. mars 2009
9. august 2008 Høsten på anmarsj, 14. nov. 2009

           Massasjebad i fossen, 
                   27. juli 2014.

         Ovenfor inntaksdammen, 
                    23. juli 2014.

 

              ---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------