Produksjon

 

               Produksjon tidligere år:

2009 (fra start 5. juni) ca        3.244.000 kWh.
Gjennomsnitt 5 første år ca        8.342.926 kWh.
Gjennomsnitt 10 første år ca        8.271.889 kWh.
2020 ca      10.251.000 kWh.
2021  ca        8.680.000 kWh.
2022  ca        9.305.000 kWh.
2023 (hittil) ca        4.752.000 kWh.
      

             

 

For inneværende år er produksjon som følger:

Januar  ca           374.000 kWh.
Februar  ca        1.168.000 kWh.
Mars  ca           913.000 kWh.
April  ca        1.035.000 kWh.
Mai  ca        1.169.000 kWh.
Juni  (hittil) ca             93.500 kWh.
Juli  ca           
August  ca           
September  ca           
Oktober  ca           
November  ca           
Desember  ca           

 Sommer.

Minstevannføring min. 660 l/sek.

Fra  1. mai til 15. november kan det brukes inntil 1,2 m3/sek.
Ved vannføring over 16 m3/sek. kan det brukes 4,3 m3/sek.

Vannføring i kveld er over 16 m3/sek.


Målehøyde i kveld: 5677.

Turbin 1 går på 100 step, turbin 2 går på 100 step.

Det produseres ca 2070 kWh pr time.

Produksjon siste døgn: ca 48.400 kWh.

  
 
                                                                                                     Sist oppdatert 02.06.2023 22:01  

 

   Grafene oppdateres ved månedsslutt.

     

 

             

 

  

 

        ---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------