Produksjon

 

               Produksjon tidligere år:

2009 (fra start 5. juni) ca        3.244.000 kWh.
Gjennomsnitt 5 første år ca        8.342.926 kWh.
Gjennomsnitt 10 første år ca        8.271.889 kWh.
2020 ca      10.251.000 kWh.
2021  ca        8.680.000 kWh.
2022 (hittil) ca        8.029.000 kWh.
      

             

 

For inneværende år er produksjon som følger:

Januar    ca        1.049.000 kWh.
Februar  ca           766.000 kWh.
Mars  ca           981.000 kWh.
April  ca        1.336.000 kWh.
Mai  ca        1.300.000 kWh.
Juni   ca           971.000 kWh.
Juli  ca           757.000 kWh.
August  ca           582.000 kWh.
September (hittil) ca           288.000 kWh.
Oktober 
November 
Desember 

 Sommer.
Minstevannføring min. 660 l/sek.


Fra 1. mai til  15. november kan det brukes inntil 1,2 m3/sek.

Ved flom (over 16 m3/sek.) kan det brukes 4,3 m3/sek.


Målehøyde ikveld: 5220.

Vannføringen er under 16 m3/sek.

Turbin 1 står stille, turbin 2 går på 50 step.

Det produseres ca 520 kWh pr time.

Produksjon siste døgn: ca 12 400 kWh.

  
 
                                                                                                     Sist oppdatert 29.09.2022 22:00  

   Grafene oppdateres ved månedsslutt.

     

 

                Innvielse av bord ved demningen lørdag 9. juni 2012.

 

  

Det er stor variasjon i vannføringa gjennom året, så produksjonen varierer mye fra måned til måned.  Vi har også forskjellig krav til minstevassføring sommer og vinter.

 

 

Svært så liten vannføring, 
27. juli 2014.
Meget stor vannføring.
11. februar 2015.
12. september 2009 15. mars 2009
9. august 2008 Høsten på anmarsj, 14. nov. 2009

           Massasjebad i fossen, 
                   27. juli 2014.

         Ovenfor inntaksdammen, 
                    23. juli 2014.

 

              ---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------