Produksjon

 

               Produksjon tidligere år:

2009 (fra start 5. juni) ca        3.244.000 kWh.
Gjennomsnitt 5 første år ca        8.342.926 kWh.
Gjennomsnitt 10 første år ca        8.271.889 kWh.
2020 ca      10.251.000 kWh.
2021 (hittil) ca        7.643.000 kWh.
      

             

 

For inneværende år er produksjon som følger:

Januar    ca            69.700 kWh.
Februar  ca          146.500 kWh.
Mars  ca       1.139.000 kWh.
April  ca       1.239.000 kWh.
Mai  ca       1.089.000 kWh.
Juni   ca          450.000 kWh.
Juli  ca          531.000 kWh.
August  ca          404.000 kWh.
September  ca          598.000 kWh.
Oktober  ca       1.074.000 kWh.
November (hittil) ca          903.000 kWh.
Desember  

 Vinter.
Minstevannføring min. 100 l/sek.


Fra  15. november til 1. mai kan vi bruke inntil 4,3 m3/sek.

Målehøyde ikveld: 5391.


Begge turbinene går på 100 step.

Det produseres ca 2030 kWh pr time.

Produksjon siste døgn ca 20 800 kWh.


Gravbrøtfoss kraft AS er godkjent for
elsertifikater (
grønne  sertifikater). 
 
                                                                                                     Sist oppdatert 28.11.2021 22:14  

   Grafene oppdateres ved månedsslutt.

     

 

                Innvielse av bord ved demningen lørdag 9. juni 2012.

 

  

Det er stor variasjon i vannføringa gjennom året, så produksjonen varierer mye fra måned til måned.  Vi har også forskjellig krav til minstevassføring sommer og vinter.

 

 

Svært så liten vannføring, 
27. juli 2014.
Meget stor vannføring.
11. februar 2015.
12. september 2009 15. mars 2009
9. august 2008 Høsten på anmarsj, 14. nov. 2009

           Massasjebad i fossen, 
                   27. juli 2014.

         Ovenfor inntaksdammen, 
                    23. juli 2014.

 

              ---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------