Produksjon

 

               Produksjon tidligere år:

2009 (fra start 5. juni) ca        3.244.000 kWh.
2010 ca        5.867.000 kWh.
2011 ca      11.094.000 kWh.
2012 ca        9.608.000 kWh.
2013 ca        8.207.000 kWh.
2014 ca        6.939.000 kWh.
2015 ca        5.554.000 kWh.
      Produksjon i 2015 ble redusert pga. driftsstans i ca 6,5 måneder.
2016     ca        8.626.000 kWh.
2017  ca      10.823.000 kWh.
2018  ca        6.730.000 kWh.
2019 (hittil) ca        8.525.000 kWh.

                  

 

For inneværende år er produksjon som følger:

Januar    ca       1.145.000 kWh.
Februar  ca          796.000 kWh.
Mars  ca       1.080.000 kWh.
April  ca       1.249.000 kWh.
Mai  ca          927.000 kWh.
Juni   ca          647.000 kWh.
Juli  ca          303.000 kWh.
August  ca          310.000 kWh.
September  ca          806.000 kWh.
Oktober  ca          449.000 kWh.
November  ca          566.000 kWh.
Desember  (hittil) ca          248.000 kWh.

 Vinter.
Minstevannføring 100 l/sek.

Fra  15. november  til 1. mai kan vi bruke inntil 4,3 m3/sek.


Målehøyde ikveld: 5410.


Turbin 1 går på 100 step, turbin 2 går på 100 step.
Det produseres ca 2040 kWh. pr time.

Produksjon siste døgn ca 47 500 kWh.


Gravbrøtfoss kraft AS er godkjent for
elsertifikater (
grønne  sertifikater). 
 
                                                                                                     Sist oppdatert 07.12.2019 22:00  

   Grafene oppdateres ved månedsslutt.
                                     
  

 

 

                Innvielse av bord ved demningen lørdag 9. juni 2012.

 

  

Det er stor variasjon i vannføringa gjennom året, så produksjonen varierer mye fra måned til måned.  Vi har også forskjellig krav til minstevassføring sommer og vinter.

 

 

Svært så liten vannføring, 
27. juli 2014.
Meget stor vannføring.
11. februar 2015.
12. september 2009 15. mars 2009
9. august 2008 Høsten på anmarsj, 14. nov. 2009

           Massasjebad i fossen, 
                   27. juli 2014.

         Ovenfor inntaksdammen, 
                    23. juli 2014.

 

              ---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------