Første styre.
Ola Vedal, Jostein Belbo, Jan Gravbrøt, Jørgen Gravbrøt, Bjørn SvenningDagens styre.
Styreleder Jørgen Gravbrøt
Nestleder Bjørn Svenning
Styremedlem Tølløv Gravbrøt
Styremedlem Ola Vedal
Styremedlem Peter Asle Mona
Varamedlem Pia Maria GravbrøtFørste generalforsamling 9. mars 2007.
Britt Belbo, Jostein Belbo, Jan Gravbrøt, Jørgen Gravbrøt, Bjørn Svenning, Oddleiv Mollan, 
Foran: Ola Vedal, Kåre WalskråGrunneiere
Jørgen Gravbrøt Bjørn Svenning Jostein Belbo
Britt Belbo Pia Maria Gravbrøt Ola Vedal
Frode Mollan Familien WalskråAksjonærer
Jørgen Gravbrøt Jan Gravbrøt Grete Sildnes
Britt Belbo Bjørn Svenning Jostein Belbo
Ana Marie Svenning Ola Vedal Pia Maria Gravbrøt
Oddleiv Mollan Familien Walskrå Tølløv Gravbrøt