Gravbrøtfoss kraft AS er et selskap dannet av grunneierne ved Gravbrøtfossen i Storåselva, Snåsa kommune, med formål å produsere naturvennlig og fornybar energi. Vi stod for utbyggingen selv, slik at verdiskapningen blir på lokale hender.

100 år etter at de første planer ble lagt, ble produksjon satt i gang. Den startet 05.06.2009.

Gravbrøtfoss kraft AS ble solgt til Norsk Vannkraft AS
15. november 2021. Grunneierne/fallrettseierne sitter fortsatt med eiendommene og fallrettene.

Ved salget ble Gravbrøtfoss falleierlag opprettet.

                                                                                                         Sidene sist oppdatert 27.06.2022 22:55